Veelgestelde vragen Stichting WAG
 
1.    WAT HOUDT STICHTING WAG PRECIES IN EN WIE VORMT HET BESTUUR?
Stichting WAG behartigt de belangen van eigenaren van onroerend goed (woningen, boerderijen en bedrijfspanden) uit het getroffen gebied van de aardbevingen in Groningen bij het verhalen van hun schade op de NAM. Die schade bestaat uit waardevermindering van de onroerende zaak. Voor de inhoud van de statuten van Stichting WAG wordt verwezen naar de website. Het bestuur wordt gevormd door de heer Lolke Weegenaar, mevrouw Francis van der Kamp en de heer Anne Maris. Momenteel is de werving van een vierde bestuurslid, een ter zake deskundig jurist, in gang gezet.
 
2.    WELK GEBIED WORDT AANGEMERKT ALS HET GETROFFEN GEBIED?
Dat is door de rechter vastgesteld: het gebied waar aardbevingen plaatsvinden. De zwaarste beving tot nu toe had een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. De NAM en de Minister van Economische Zaken houden rekening met zwaardere bevingen. Het is heel goed mogelijk dat bij bevingen met een dergelijke kracht het getroffen gebied groter wordt dan het nu wordt aangemerkt. Met andere woorden, iemand die nu nog niet in de gevarenzone woont, zal bij een beving met de kracht van bijvoorbeeld 5.2 wel ineens in het getroffen gebied kunnen wonen.
 
3.    HOE VINDT DE GERECHTELIJKE PROCEDURE PLAATS EN WAT WORDT ER GEVORDERD?
Er wordt geprocedeerd in twee fasen:
 
1.    In een gerechtelijke procedure zal eerst door Stichting WAG namens haar deelnemers een (zoals dat heet) verklaring voor recht worden gevorderd dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden schade, bestaande uit de waardevermindering. Deze fase is nu afgerond. Op 23 januari 2018 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de NAM aansprakelijk is voor waardevermindering als gevolg van aardbevingen, onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden. Deze uitspraak is onherroepelijk en staat daarmee vast.
 
2.    Omdat de verklaring voor recht vordering definitief is toegewezen, zal nu in een tweede procedure een vergoeding van de volledige schade per individueel geval worden gevorderd. In het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bepaald dat de schade zal moeten worden berekend op basis van een algemeen toepasbaar model. In dat model wordt rekening gehouden met de ernst van de aardbevingen en met diverse woning gerelateerde factoren. Dit model is opgesteld door diverse deskundigen. Het is de bedoeling van Stichting WAG om met behulp van dit model namens alle deelnemers de procedure bij de rechtbank te beginnen waarin wordt gevraagd de NAM te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. 
Stichting WAG zal voor een groep van 19 deelnemers in december 2018 een proefprocedure starten. Omdat het model, dat voor de proefprocedure is ontwikkeld, ook voor een grotere groep deelnemers kan worden gebruikt, zal Stichting WAG op korte termijn een vordering voor alle deelnemers bij de rechtbank aanhangig maken.
 
4.    WAT IS DE KANS VAN SLAGEN IN DE PROCEDURE?
Het is zeker dat de NAM aansprakelijk is voor waardevermindering als gevolg van aardbevingen. Stichting WAG zal namens haar deelnemers op basis van een model bij de rechter vragen om schadevergoeding. Stichting WAG kan geen garantie geven dat de gevraagde bedragen ook daadwerkelijk door de rechter worden toegewezen. De rechter kan de schade ook op een lager bedrag vaststellen dan door de stichting wordt gevraagd.
 
5.    HOE WORDT DE HOOGTE VAN DE SCHADEVORDERING VASTGESTELD?
Op basis van een door deskundigen vastgesteld model.
 
6.    HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK MIJN SCHADE VERGOED KRIJG?
Stichting WAG start op zeer korte termijn een proefprocedure voor een groep van 19 deelnemers. Kort daarna zal Stichting WAG een procedure aanhangig maken voor de volledige groep van deelnemers. De snelheid waarin een beslissing kan worden verkregen in deze procedures is van veel factoren afhankelijk.
 
7.    WORDEN ER OOK INFORMATIEBIJEENKOMSTEN GEHOUDEN DOOR STICHTING WAG?
Er zullen periodiek informatiebijeenkomsten worden gehouden waar naast het bestuur van de Stichting WAG ook meerdere advocaten aanwezig zijn om de verschillende vragen te beantwoorden. Daarvan zult u door het bestuur van Stichting WAG en via de website op de hoogte worden gehouden. Bovendien houdt Stichting WAG de deelnemers via (e-mail) nieuwsbrieven op de hoogte. De nieuwsbrieven zijn ook op de site van Stichting WAG beschikbaar.
 
8.    KAN IK DE OVEREENKOMST MET STICHTING WAG WEER BEËINDIGEN?
De overeenkomst met Stichting WAG kan altijd, met onmiddellijke ingang, worden beëindigd. U heeft dan geen recht op teruggaaf van de eenmalige bijdrage van € 100,-.
Bij beëindiging van de overeenkomst met Stichting WAG blijft u de succesfee verschuldigd, omdat op grond van het arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de aansprakelijkheid van de NAM vast staat. Stichting WAG raadt aan om voorafgaand aan de beëindiging de deelnemersvoorwaarden nauwkeurig door te lezen.
Een opzegging kan schriftelijk door het verzenden van een brief aan Stichting WAG, Antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen (postzegel niet nodig), of per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 
9.    HOE KAN IK CONTACT ONDERHOUDEN MET STICHTING WAG EN KAN IK MIJN VRAGEN EN OPMERKINGEN RECHTSTREEKS KWIJT BIJ STICHTING WAG?
Deelnemers kunnen contact opnemen met het bestuur van Stichting WAG door te e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..