topbanner

Over ons Afdrukken


Waardevermindering = schade


Al enkele jaren vinden er in het gebied Noordoost-Groningen aardbevingen plaats als gevolg van de gaswinning door de NAM. Gebleken is dat na 2010 het aantal bevingen in frequentie en kracht is toegenomen, tot zelfs 3.6 op de Schaal van Richter.  Het gevolg van de bevingen is geweest dat vele huiseigenaren uit het getroffen gebied schade hebben geleden aan hun woning bestaande uit bijvoorbeeld scheuren, verzakkingen etc. Deze schade kan bij de NAM worden ingediend en de NAM heeft inmiddels aangegeven die schade ook te zullen vergoeden wanneer die voldoende is aangetoond en door een taxateur is vastgesteld.


Een andere forse schadepost is de waardevermindering van zijn/haar onroerend goed. Het getroffen gebied is door de aardbevingen minder aantrekkelijk geworden voor buitenstaanders om zich te gaan vestigen of om woningen te kopen, hetgeen direct gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. Dat is dus schade. Ook zijn onroerende zaken minder waard geworden door de (onherstelbare) schade die is ontstaan.Claim op de NAM en/of de Staat

De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG) is op 24 april 2013 opgericht om alle eigenaren van onroerende zaken in het getroffen gebied bij te kunnen staan bij het verhalen van de waardevermindering op de NAM en/of de Staat. Tegen betaling van € 100,-- kunt u zich aanmelden. De Haan Advocaten & Notarissen treedt op als advocaat van de Stichting WAG en heeft inmiddels namens de Stichting en haar deelnemers de NAM aansprakelijk gesteldvoor de geleden schade. Ook is de NAM inmiddels gedagvaard bij de rechtbank.  De rechtbank Noord Nederland heeft op 2 september 2015 een einduitspraak gedaan in deze zaak en - kortgezegd - geoordeeld dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van onroerende zaken die zijn gelegen in een gebied waar aardbevingen door gaswinning voorkomen. De procedure bestaat -kort gezegd- vooralsnog uit twee fasen, namelijk:


1.    Het vorderen door de Stichting en mogelijk enkele categorieën van eigenaren van een (zogenaamde) verklaring voor recht dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden schade, bestaande uit de waardeverminderng;
2.    Het vorderen namens iedere afzonderlijke deelnemer van de schade en het laten bepalen van de omvang en hoogte daarvan.


Iedere procespartij heeft in een gerechtelijke procedure het recht om hoger beroep of (later) cassatie in te stellen tegen een uitspraak van de rechter. De NAM heeft hoger beroep ingesteld.
Het kan dus lang duren voordat daadwerkelijk is vastgesteld dat er schade is geleden die moet worden vergoed. Gerechtelijke procedures nemen nu eenmaal veel tijd in beslag.


De Haan Advocaten & Notarissen

De Stichting WAG heeft De Haan Advocaten & Notarissen ingeschakeld om haar belangen en die van haar deelnemers te behartigen. De procedures tot verhaal van de waardevermindering van de onroerende zaken in het getroffen gebied van de aardbevingen zullen door een team van advocaten worden behandeld. Alle teamleden zijn specialist op het gebied van vastgoed, energierecht en aansprakelijkheidsrecht. Het team wordt geleid door advocaat mr. P.W. Huitema.


De Haan Advocaten & Notarissen is een kantoor met een sterke ambitie. Dat heeft in ruim 30 jaar geleid tot een kantoor met 80 juristen en totaal 160 medewerkers. Inmiddels hoort het kantoor bij de 25 grootste juridische dienstverleners van Nederland. De 70 advocaten en 10 (kandidaat)notarissen opereren vanuit vijf vestigingen in het land; Groningen, Zwolle, Leeuwarden, Assen en Almere. Deze omvang maakt dat De Haan Advocaten & Notarissen op alle rechtsgebieden know-how in huis heeft en in elke regio de ins & outs kent van de (zakelijke) markt.

Aanmelden

Via de knop ‘aanmelden’ kunt u zich laten registreren als deelnemer van de Stichting WAG en sluit u daarnaast een overeenkomst met De Haan Advocaten & Notarissen. Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u zich ook aanmelden door uw adresgegevens en telefoonnummer toe te sturen naar Antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen. Pas wanneer u heeft betaald bent u definitief aangemeld. Na de aanmelding ontvangt u van De Haan advocaten & Notarissen een opdrachtbevestiging en wordt u te zijner tijd door het bestuur van de Stichting uitgenodigd voor een informatieavond. De verdere voorwaarden van aanmelding vindt u op de aanmeldpagina.
Om deel te kunnen nemen aan de Stichting betaalt men € 100,- per deelnemer. Betaling kan worden gedaan via het iDEAL-betalingssysteem op de aanmeldingssite of door rechtstreekse overboeking op het Rabobank-rekeningnummer, NL09RABO0180547739, t.n.v. Stichting WAG inclusief vermelding van uw naam en adres.  Na betaling bent u aangemeld en ontvangt u een opdrachtbevestiging.


Vragen?

Onder de knop ‘Veelgestelde vragen’ vindt u een antwoord op de mogelijke vragen die u misschien heeft met betrekking tot de Stichting WAG en de schadeclaim. Indien u toch nog vragen heeft, verzoeken wij u om die per e-mail te sturen naar het e-mailadres  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .